Tmi. Ilpo TenhunenKOTITALOUSVÄHENNYS

Vähentää saa 45 % arvonlisäverollisesta työkorvauksesta.

Täyteen vähennykseen oikeuttavien kustannusten määrä

Täyteen vähennykseen oikeuttavat noin 5 555 euron suuruiset kustannukset, jos työn tekee ennakkoperintärekisteriin merkitty yritys tai yrittäjä. (5 555 x 45 % - 100 on 2400 euroa). Vähennys on henkilökohtainen, joten pariskunta voi vuonna 2014 saada yhteensä 4 800 euron vähennykset (Vuonna 2012 ja 2013 enimmäismäärä oli 2 000 euroa). Kotitalousvähennyksen omavastuu on 100 euroa. Puolisoille vähennys myönnetään siten, kun he ovat sitä pyytäneet. Jos 2 400 euron raja ei ylity, vähennys kannattaa pyytää vain toiselle puolisolle. Näin omavastuu tulee vähennetyksi vain kertaalleen.

Kustannukset, joista ei saa vähennystä

Palkansaajan osuus työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksusta ei oikeuta vähennykseen. Laskuun sisältyvistä tavaroista ja matkakuluista ei myöskään saa vähennystä. Vähennystä ei saa myöskään työhön käytetyn koneen osuudesta.

Millainen työ oikeuttaa vähennykseen?

Vähennykseen oikeuttaa verovelvollisen sekä edellä mainittujen sukulaisten kotona tai vapaa-ajan asunnossa tehty tavanomainen:

  • kotitalous-,
  • hoiva- ja hoitotyö sekä
  • asunnon kunnossapito- tai perusparannustyö.

 

Vähennystä ei saa

Vähennystä ei saa, jos työn suorittava yritys tai yrittäjä ei kuulu ennakkoperintärekisteriin (www.ytj.fi) tai jos työtä varten on saatu seuraavia tukia:

- omaishoidon tukea
- lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tukea (hoitorahaa, -lisää tai kunnallista korotusta)
- korjausavustusta valtion tai muun julkisyhteisön varoista
- työllistämistukea tai työnantajalle maksettavaa työmarkkinatukea (ns. starttiraha ei estä vähennystä)
Vähennystä ei saa myöskään jos korvaus työstä maksetaan muulle kuin yksityiselle henkilölle tai yritykselle. Esimerkiksi kotitalouden kunnalle kotihoidosta maksama korvaus ei oikeuta vähennykseen

Asunnon ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustyö

Vähennykseen oikeuttaa omassa, vanhempien, isovanhempien ja appivanhempien sekä näiden puolisoiden käytössä olevan asunnon ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustyö.  Vähennysoikeus ei koske sijoitusasuntoa, jossa verovelvollinen ei samanaikaisesti asu. Vuokralainen saa kotitalousvähennyksen vuokraamansa asunnon kunnossapitotyön perusteella. Perusparannus- ja kunnossapitotyötä on esimerkiksi keittiön, kylpyhuoneen ja muiden huoneiden sekä sauna- ja kellaritilojen remontti mukaan lukien sähkö- ja putkityöt. Myös rakennusten ulkokunnostus ja pihan kunnostus oikeuttavat vähennykseen. Uudisrakentaminen, jota on myös mm. asunnon laajentaminen, ei oikeuta vähennykseen.

Vähennykseen oikeuttavaa asunnon kunnossapitotyötä ei ole kodin koneiden ja laitteiden asennus, korjaus- ja huoltotyö. Jos kodin koneiden asennus esimerkiksi keittiöremontin yhteydessä on osa suurta korjausurakkaa, se voidaan katsoa osaksi korjaustyötä. Vuoden 2009 alusta alkaen voi kuitenkin vähentää tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvien laitteiden asennus-, kunnossapito- ja opastustyöstä aiheutuneet kustannukset, kuten television, tietokoneen, digilaitteen ja niiden oheislaitteiden asennus- ja kunnossapitotyöt.

Lisätietoja: Kotitalousvähennys verotuksessa

Puh. 040-7055721 / Sähköpostia